tóc cứng

Tóc cứng là một loại tóc mang tính bẩm sinh do thiếu độ ẩm.