bị nấm chân tóc

Nấm tóc hình thành do nhiều nguyên nhân khác nhau