Tóc bị gàu vào mùa đông

Hiện nay có nhiều nguyên nhân khiến tóc bị gàu vào mùa đông