tóc bị gàu và rụng nhiều

Dùng trà xanh gội tóc sẽ đánh bay được gàu